Вимоги до оформлення

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез доповідей. Оформлені за вимогами тези обсягом 2-4 повні сторінки формату А5 автори завантажують при реєстрації в двох форматах (Word и PDF). Публікація тез доповідей студентів тільки з науковим керівником (першим автором). Кількість співавторів не більше чотирьох. Макет та вимоги до оформлення тез наведено нижче. Всі надіслані матеріали проходять перевірку на ознаки наявності плагіату. Кожній публікації буде присвоєний DOI.

Вимоги до оформлення

Макет тез

Приклад оформлення тез

Приклади оформлення літератури за ДСТУ-8302-2015

За результатами роботи конференції планується видання спеціального випуску фахового журналу  «Art&Design» (засновник Київський національний університет технологій та дизайну).

Детальна інформація за телефонами 050 3562620096 1421135.