Науково-організаційний комітет конференції

ГРИЩЕНКО Іван – голова наукового комітету, д.е.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Людмила – заступник голови наукового комітету, д.е.н., проф., проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ПАШКЕВИЧ Калина – заступник голови наукового комітету, д.т.н., проф., декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КРОТОВА Тетяна – заступник голови наукового комітету, д.мист., доц., професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ХИНЕВИЧ Руслана – відповідальний секретар конференції, к.т.н., доц., доцент кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ШОХИЄН Нуралі — ректор Дангарінського державного університету (Дангара, Таджикистан)

КОПЕЙКІН Михайло – Mg. art, проф., директор Школи дизайну Балтійської міжнародної академії (Ріга, Латвія)

СІМАК Анна – Dr. of Arts, проф., декан факультету образотворчого мистецтва та дизайну Державного педагогічного університету ім. І. Крянге (Кишинів, Молдова)

ТРОНЧУ Сергій — д.арх., проф.,  декан факультету текстилю та поліграфії Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

КУРАНА Каран – PhD, доцент, Міжнародний Вестмінстерський університет, (Ташкент, Узбекистан)

СКРІПЧЕНКО Анжела – к.т.н., доц., доцент кафедри дизайну   і   технологій   в   текстилі   і   поліграфії, факультет дизайну Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

РОЖИН Наталія – викладач факультету мистецтва, дизайну і медіа Бірмінгемського університету (Бірмінгем, Велика Британія)

БРУСТУРЕАНУ Корнелія – PhD, доцент, доцент кафедри дизайну,
факультет візуальних мистецтв і дизайну, Університет мистецтв імені Георгє Енеску (Румунія)

ПЛАТОН Ліліана – Dr. of Humanities, завідувач кафедри урбанізму та
міського дизайну Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

КАРА-ВАСИЛЬЄВА Тетяна – д. мист., проф., дійсний член Національної академії мистецтв України, завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, Україна (Київ, Україна)

ЯКОВЛЄВ Микола – д.т.н., проф., дійсний член Національної академії
мистецтв України, академік-секретар відділення синтезу пластичних мистецтв, Національна академія мистецтв України (Київ, Україна)

АБИЗОВ Вадим – д.арх., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КОЛОСНІЧЕНКО Марина – д.т.н., проф., директор Студентського центру моди, креативних ідей та творчості, професор кафедри моди та стилю Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ЧЕПЕЛЮК Олена – д.т.н., проф., ректор Херсонського національного
технічного університету (Херсон, Україна)

БЕЗУГЛА Руслана – д.мист., доц., завідувач відділу теорії та історії культури Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)

БОРИСОВ Юрій – к.мист., доц., голова правління Спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

ВИНОГРАДСЬКА  Голда  –  дизайнер,  голова  Національного галузевого партнерства у легкій промисловості Fashion Globus Ukraine (Київ, Україна)

КАЩЕНКО Олександр – д.т.н., проф., декан архітектурного факультету, Київський національний університет будівництва і архітектури (Київ, Україна)

ЛАГОДА Оксана – д.мист., проф., завідувач кафедри тканин та одягу,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, (Харків, Україна)

ВАСИЛЬЄВА Олена – к.т.н., завідувач кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ГРИГОРОВА Лариса – к.пед.н., доц., завідувач кафедри дизайну
Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди (Харків, Україна)

ГУЛА Євген – проф., завідувач кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КОЛІСНИК Олександра – д.філос.н., проф., професор кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КОЛОСНІЧЕНКО Олена – д.мист., доц., професор кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КОСЕНКО Данило – к.мист., завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

МИХАЙЛОВА Рада – д.мист., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

РУДЕНЧЕНКО Алла – д.пед.н., проф., завідувач кафедри декоративного мистецтва і реставрації Київського університету ім. Б. Грінченка (Київ, Україна)

ЧУПРІНА Наталія – д.мист., проф., завідувач кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ШМАГАЛО Ростислав – д.мист., проф., професор кафедри історії та теорії мистецтва Львівської національної академії мистецтв (Львів, Україна)

ГЕРАСИМЕНКО Олена – д.філос., доц., доцент кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

ДЕРЕВ’ЯНКО Єлізавета – аспірант кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ЮХИМЧУК Анастасія – асистент кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

СЛІТЮК Олена – к.т.н., доц., доцент кафедри мультимедійного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

КУРОВСЬКА Дарʼя – асистент кафедри графічного дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

РИШКЕВИЧ Наталія – ст. викл. кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

ЛЮКЛЯН Надія – асистент кафедри мистецтва та дизайну костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)