Науково-організаційний комітет конференції

Грищенко Іван Михайлович – голова наукового комітету, д.е.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна – заступник голови наукового комітету, д.е.н., проф., проректор з наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Колосніченко Марина Вікторівна – заступник голови наукового комітету, д.т.н., проф., декан факультету дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Кротова Тетяна Федорівна – заступник голови наукового комітету, д.мист., доц., професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Пашкевич Калина Лівіанівна – заступник голови наукового комітету, д.т.н., проф., професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Шохиєн Нурали Набот — ректор Дангарінского державного університету (Дангара, Таджикистан)

Абизов Вадим Адільєвич – д.арх., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Борисов Юрій Борисович – к.мист., доц., голова правління Спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

Булгару Валентина Василівна – к.т.н., проф., факультет текстилю та поліграфії Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

Гула Євген Петрович – проф., завідувач кафедри рисунку і живопису Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Єжова Ольга Володимирівна – д.пед.н., проф., професор кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Каменка  Луціан (Kamionka Lucjan W.) – Dr. Hab., професор, завідувач кафедри архітектури і урбаністики, Свентокшистська Політехніка, Польща

Кара-Васильєва Тетяна Валеріївна – д.мист., проф., завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України (Київ, Україна)

Колісник Олександра Володимирівна – д.філ.н., проф., професор кафедри рисунка та живопису Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Колосніченко Олена Володимирівна — д.мист., доц., професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Кузнецова Ірина Олексіївна – д.мист., проф., професор кафедри графіки видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна)

Курана Каран – PhD, доцент, Міжнародний  Вестмінстерський університет, (Ташкент, Узбекистан)

Куртеза Антонела – д.філ., проф., факультет промислового дизайну та управління бізнесом, Технічний університет імені Г. Асакі, (Ясс, Румунія)

Михайлова Рада Дмитрівна – д.мист., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Ніколаєва Тетяна Вадимівна – к.т.н., проф., завідувач кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну, член спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

Овчарек Володимир Євгенович – к.т.н., доц., завідувач кафедри дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Остапенко Наталія Валентинівна – д.т.н., проф., завідувач кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Рильке Ян – Dr. Hab., професор, професор кафедри ландшафтної архітектури, Люблінський університет природничих наук, Польща (Люблін, Польща)

Плоский Віталій Олексійович – д.т.н., проф., проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Київського національного університету будівництва і архітектури (Київ, Україна)

Роготченко Олексій Олексійович – д. мист., с.н.с., проф., головний науковий співробітник Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)

Косенко Данило Юрійович – к.т.н., завідувач кафедри дизайну інтер’єру і меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Скрипченко Анжела Григорівна – к.т.н., доц., факультет текстилю і поліграфії Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

Трончу Сергій — д.арх., проф.,  декан факультету текстилю та поліграфії Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

Чепелюк Олена Валеріївна – д.т.н., проф., завідувач кафедри дизайну Херсонського національного технічного університету (Херсон, Україна)

Чупріна Наталія Владиславівна – д.мист., доц., доцент кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Шмагало Ростислав Тарасович – д.мист., проф., декан факультету історії та теорії мистецтва Львівської Національної Академії Мистецтв (Львів, Україна)

Яковлєв Микола Іванович – д.т.н., проф., віце-президент Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Герасименко Олена Дмитрівна – відповідальний секретар конференції, PhD, доцент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Омельченко Ганна Віталіївна – к.т.н., доц., доцент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Полякова Ольга Володимирівна – к.мист., доцент кафедри дизайну інтер’єру та меблів Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Струмінська Тетяна Володимирівна – к.т.н., доц., доцент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Головчанська Євгенія Олександрівна – асистент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)

Фролов Іван Васильович – асистент кафедри ергономіки і дизайну Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна)