Вимоги до оформлення

За результатами роботи конференції буде видано збірник тез доповідей. Оформлені за вимогами тези обсягом 2-4 сторінки формату А5 автори надсилають на електронну пошту конференції design_сonf@knutd.edu.ua в двох форматах (Word и PDF). Публікація тез доповідей студентів тільки з науковим керівником. Макет та вимоги для оформлення тез наведено нижче.

Вимоги до оформлення

Макет тез

Приклад оформлення тез

За результатами роботи конференції планується видання спеціального збірника фахового журналу «Технічна естетика та дизайн» (засновник Київський національний університет будівництва та архітектури). Вимоги до оформлення статей натиснути тут.

Також інформуємо, що можна опублікувати статті у науковому фаховому журналі «Мистецтво та Дизайн. Art&Design» (засновник Київський національний університет технологій та дизайну).

Детальна інформація за телефоном 096 142 11 35.