Оплата участі

Оплата за участь у заході – 300 грн. За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції, публікацією тез доповідей, друком сертифікату учасника, розсилкою друкованих збірників авторам. Квітанцію про оплату автори надсилають на електронну пошту конференції design_сonf@knutd.edu.ua.

РЕКВІЗИТИ  ДЛЯ ОПЛАТИ:
Отримувач:
Київський національний університет технологій та дизайну, Розрахунковий рахунок: 31259228203551. Банк отримувача: ДКСУ (Державна казначейська служба України), МФО: 820172. Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890
Свідоцтво про реєстрацію № 37577817
Індивідуальний податковий номер 020708926107
Призначення платежу (обов’язково вказувати!):
П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за участь у конф-ії  «Актуальні проблеми сучасного дизайну»