Науковий комітет

Співголови комітету:

Грищенко І.М. – д.e.н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України, Лауреат державної премії України, ректор Київського національного університету технологій та дизайну (Київ, Україна).

Колосніченко М.В. – д.т.н., проф., Лауреат державної премії України, декан факультету дизайну КНУТД (Київ, Україна)

Яковлєв М.І. – д.т.н., проф., віце-президент Національної академії мистецтв України (Київ, Україна)

Плоский В.О. – д.т.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв`язків КНУБА (Київ, Україна)

Кротова Т.Ф. – д.мист., доц., професор кафедри художнього моделювання костюма КНУТД (Київ, Україна)

Пашкевич К.Л. – д.т.н., доц., професор кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД (Київ, Україна)

Члени комітету:

Абизов В.А. – д.арх., проф., заслужений архітектор України, дійсний член Української академії архітектури, професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів КНУТД (Київ, Україна)

Абрамович Н.А. – к.т.н., доц., завідувач кафедри «Дизайн і мода» Вітебського державного технологічного університету (Вітебськ, Білорусь)

Борисов Ю.Б. – к.мист., доц., голова правління Спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

Булгару В.В. – к.т.н., проф., декан факультету текстилю та поліграфії Технічного університету Молдови (Кишинів, Молдова)

Долідзє Н. — к.т.н., проф., Державний університет імені Акакія Церітелі (Кутаїсі, Грузія)

Кара-Васильєва Т.В. – д.мист., проф., завідувач відділу декоративно-прикладного мистецтва Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України (Київ, Україна)

Кузнецова І.О. – д.мист., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру НАУ (Київ, Україна)

Куртеза А. – д.філ., проф., факультет текстилю, шкіри та промислового менеджменту Технічного університету імені Г. Асакі, (Ясс, Румунія)

Мироненко В.П. – д.арх., проф., декан архітектурного факультету ХНУБА (Харків, Україна)

Михайлова Р.Д. – д.мист., проф., професор кафедри дизайну інтер’єру та меблів КНУТД (Київ, Україна)

Ніколаєва Т.В. – к.т.н., проф., завідувач кафедри художнього моделювання костюма КНУТД, член спілки дизайнерів України (Київ, Україна)

Овчарек В.Є. – к.т.н., доц., завідувач кафедри дизайну КНУТД (Київ, Україна)

Остапенко Н.В. – д.т.н., доц., завідувач кафедри ергономіки і проектування одягу КНУТД (Київ, Україна)

Рильке Ян – д.філ., проф. Люблінський університет природничих наук (Люблін, Польща)

Сафронова О.О. – к.т.н., доц., завідувач кафедри дизайну інтер’єру та меблів КНУТД (Київ, Україна)

Скрипченко А.Г. – к.т.н., проф., директор Центру удосконалення досвіду в галузі дизайну та технологій ТУМ (Кишинів, Молдова)

Чепелюк О.В. – д.т.н., проф., завідувач кафедри дизайну ХНТУ (Херсон, Україна)

Чернявський К.В. – к.мист., доц., завідувач кафедри рисунку і живопису КНУТД, заступник голови Національної спілки художників України (Київ, Україна)

Шмагало Р.Т. – д.мист., проф., декан факультету історії та теорії мистецтва ЛНАМ (Львів, Україна)